Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok

Otrivin 0,5 ‰ nosní sprej pro děti účinkuje během několika minut a usnadňuje Vašemu dítěti dýchání tím, že zlepšuje průchod vzduchu nosem. Jeden vstřik přinese úlevu až na 12 hodin a dítě se pak cítí lépe.

Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok
 • rychlý pocit úlevy
 • dlouhodobý účinek až na 12 hodin
 • zvlhčuje a zklidňuje nosní sliznici
 • pro děti od jednoho roku

Způsob použití

Pro děti od 1 do 11 let. Aplikuje dospělý. / Pod dohledem dospělé osoby. Pro děti od 1 do 5 let: 1 vstřik do každé nosní dírky jednou nebo dvakrát denně (každých 8 až 10 hodin) je obvykle dostačující. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Pro děti od 6 do 11 let: 1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát nebo třikrát denně. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Přípravek se nesmí používat u dětí mladších 1 roku.

 1. Jemně dítěti vyčistěte nos.
 2. Mírně dítěti předkloňte hlavu a vsuňte mu trysku do nosní dírky.
 3. Vstříkněte přípravek a požádejte dítě, aby zároveň jemně vdechlo nosem.
 4. To samé zopakujte u druhé nosní dírky.

Přípravek by se neměl používat u dospělých déle než 7 po sobě jdoucích dnů a u dětí déle než 5 po sobě jdoucích dnů. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Aby se zabránilo případnému šíření infekce, smí každé balení používat pouze jedna osoba.

Nepřekračujte doporučenou dávku zejména u dětí a starších lidí.

Otrivin není určen k podání do očí nebo do úst.

Informace o produktu

Kdy přípravek použít

Otrivin 0,5 ‰ nosní sprej pro děti od 1 do 11 let je určen k uvolnění ucpaného nosu při nachlazení, senné rýmě nebo jiné alergické rýmě a zánětu dutin.

Bezpečnostní opatření

Otrivin 0,5‰ nesmí být používán u dětí mladších 1 roku.

Nepoužívejte Otrivin:

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku,
 • jestliže jste podstoupili nitrolební operaci odstranění podvěsku mozkového (hypofýzy) prováděnou přes nosní dutinu nebo operaci tvrdých mozkomíšních plen,
 • jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem,
 • jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimráním v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů.

Otrivin 0,5 ‰ nosní sprej pro děti se nesmí používat déle než 5 po sobě jdoucích dní.

Před použitím přípravku Otrivin řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže máte:

 • vysoký krevní tlak,
 • onemocnění srdce a cév,
 • nadměrnou činnost štítné žlázy,
 • cukrovku,
 • zvětšenou prostatu,
 • feochromocytom (nezhoubný nádor dřeně nadledvin, který produkuje vysoké hladiny adrenalinu a noradrenalinu, což způsobuje zvýšení krevního tlaku),
 • jestliže užíváte nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval/a některá antidepresiva známá jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO).

Otrivin může u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.

Otrivin obsahuje nekrystalizující sorbitol 70%. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Otrivin používat.

Nepoužívejte Otrivin, pokud jste těhotná. Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem.

Další informace

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce.

Složení

Otrivin 0,5‰ obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg v 1 ml roztoku. Jeden vstřik obsahuje 0,035 mg léčivé látky. Dalšími složkami jsou dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát fosforečnanu disodného, dihydrát dinatrium-edetátu, benzalkonium-chlorid, hydroxypropylmetylcelulosa, nekrystalizující sorbitol 70%, chlorid sodný a čištěná voda.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Pro úplné informace viz příbalová informace na níže uvedeném linku.

Stáhnout informace o produktu