Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok

Rychle uvolní ucpaný nos a díky pouze dvěma aplikacím denně zajistí volný nos po celý den a noc (24 hodin). Kombinace zvlhčujících látek chrání a zklidňuje podrážděnou nosní sliznici.

Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok
 • rychle uvolní ucpaný nos
 • dlouhodobý účinek až na 12 hodin
 • zvlhčuje a zklidňuje nosní sliznici

Způsob použití

Pro dospělé a dospívající od 12 let. 2 až 4 kapky do každé nosní dírky jednou až třikrát denně. Mezi dávkami dodržujte interval 8 – 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky. Přípravek není určen k použití u dětí mladší 12 let.

 1. Zakloňte hlavu.
 2. Kápněte do každé nosní dírky 2 až 4 kapky.
 3. Nechejte hlavu krátký čas zakloněnou tak, aby se kapky mohly rozprostřít v nose.
 4. To samé zopakujte u druhé nosní dírky.

Přípravek by se neměl používat u dospělých déle než 7 po sobě jdoucích dnů a u dětí déle než 5 po sobě jdoucích dnů. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Aby se zabránilo případnému šíření infekce, smí každé balení používat pouze jedna osoba.

Nepřekračujte doporučenou dávku zejména u dětí a starších lidí.

Otrivin není určen k podání do očí nebo do úst.

Informace o produktu

Kdy přípravek použít

Otrivin 1 ‰ nosní kapky uvolňují ucpaný nos při nachlazení, senné rýmě nebo jiné alergické rýmě a zanětu dutin u dospělých a dospívajících od 12 let.

Bezpečnostní opatření

Otrivin 1‰ není určen k používání u dětí mladších 12 let.

Nepoužívejte Otrivin:

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku,
 • jestliže jste podstoupili nitrolební operaci odstranění podvěsku mozkového (hypofýzy) prováděnou přes nosní dutinu nebo operaci tvrdých mozkomíšních plen,
 • jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem,
 • jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimráním v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů.

Podobně jako jiné topické vazokonstriktory se Otrivin nosní kapky pro dospělé nesmějí používat déle než 7 po sobě následujících dní.

Před použitím přípravku Otrivin řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže máte:

 • vysoký krevní tlak,
 • onemocnění srdce a cév,
 • nadměrnou činnost štítné žlázy,
 • cukrovku,
 • zvětšenou prostatu,
 • feochromocytom (nezhoubný nádor dřeně nadledvin, který produkuje vysoké hladiny adrenalinu a noradrenalinu, což způsobuje zvýšení krevního tlaku),
 • jestliže užíváte nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval/a některá antidepresiva známá jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO).

Otrivin může u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.

Otrivin obsahuje nekrystalizující sorbitol 70%. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Otrivin používat.

Nepoužívejte Otrivin, pokud jste těhotná. Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem.

Další informace

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce.

Složení

Otrivin 1‰ obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku. Jedna kapka obsahuje 0,025 mg léčivé látky. Dalšími složkami jsou chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, benzalkonium-chlorid, hydroxypropylmetylcelulosa, nekrystalizující sorbitol 70%, a čištěná voda.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Pro úplné informace viz příbalová informace na níže uvedeném linku.

Stáhnout informace o produktu