Otrivin 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok

Rychle uvolní ucpaný nos a díky pouze dvěma aplikacím denně zajistí volný nos po celý den a noc (24 hodin). Kombinace zvlhčujících látek chrání podrážděnou nosní sliznici a pomáha předcházet její suchosti a podráždění.

Otrivin 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok
 • rychle uvolní ucpaný nos
 • dlouhodobý účinek až na 12 hodin
 • zvlhčuje a zklidňuje nosní sliznici

Způsob použití

Pro dospělé a dospívající od 12 let. 1 vstřik do každé nosní dírky třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Přípravek není určen k použití u dětí mladší 12 let.

 1. Vysmrkejte se.
 2. Mírně se předkloňte a vsuňte trysku do nosní dírky.
 3. Jednou stlačte dávkovač a zároveň popotáhněte nosem.
 4. To samé zopakujte u druhé nosní dírky.

Přípravek by se neměl používat u dospělých déle než 7 po sobě jdoucích dnů a u dětí déle než 5 po sobě jdoucích dnů. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Aby se zabránilo případnému šíření infekce, smí každé balení používat pouze jedna osoba.

Nepřekračujte doporučenou dávku zejména u dětí a starších lidí.

Otrivin není určen k podání do očí nebo do úst.

Informace o produktu

Kdy přípravek použít

Otrivin 1 ‰ nosní sprej uvolňuje ucpaný nos při nachlazení, senné rýmě nebo jiné alergické rýmě a zánětu dutin u dospělých a dospívajících od 12 let.

Bezpečnostní opatření

Otrivin 1‰ není určen k používání u dětí mladších 12 let.

Nepoužívejte Otrivin:

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku,
 • jestliže jste podstoupili nitrolební operaci odstranění podvěsku mozkového (hypofýzy) prováděnou přes nosní dutinu nebo operaci tvrdých mozkomíšních plen,
 • jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem,
 • jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimráním v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů.

Podobně jako jiné topické vazokonstriktory se Otrivin nosní sprej pro dospělé nesmí používat déle než 7 po sobě následujících dní.

Před použitím přípravku Otrivin řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže máte:

 • vysoký krevní tlak,
 • onemocnění srdce a cév,
 • nadměrnou činnost štítné žlázy,
 • cukrovku,
 • zvětšenou prostatu,
 • feochromocytom (nezhoubný nádor dřeně nadledvin, který produkuje vysoké hladiny adrenalinu a noradrenalinu, což způsobuje zvýšení krevního tlaku),
 • jestliže užíváte nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval/a některá antidepresiva známá jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO).

Otrivin může u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.

Otrivin obsahuje nekrystalizující sorbitol 70%. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Otrivin používat.

Nepoužívejte Otrivin, pokud jste těhotná. Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem.

Další informace

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce.

Složení

Otrivin 1‰ obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku. Jeden vstřik obsahuje 0,14 mg léčivé látky.
Dalšími složkami jsou chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, benzalkonium-chlorid, hydroxypropylmetylcelulosa, nekrystalizující sorbitol 70%, a čištěná voda.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Pro úplné informace viz příbalová informace na níže uvedeném linku.

Stáhnout informace o produktu